Czym jest biały szkwał

Biały szkwał to wyjątkowo rzadkie zjawisko meteorologiczne, w języku naukowym nazywamy je „microburst”. W wolnym tłumaczeniu znaczy to mikrowybuch, gwałtowne uderzenie. Polega ono na zejściu pionowego strumienia powietrza z górnych warstw atmosfery o małej średnicy. Strumień tego powietrza uderzając w ląd lub wodę, tworzy pierścień zawirowań o prędkości wiatru około 100 węzłów.

Burza na mazurach w 2007r czyli czym NIE jest biały szkwał

Burza spowodowała śmierć 12 żeglarzy, a także wywołała szeroką dyskusję na temat metod prognozowania gwałtownych zjawisk meteorologicznych oraz systemu ostrzegania o takich zjawiskach. Dziennikarka Izabela Kacprzak opublikowała w gazecie Rzeczpospolita artykuł, w którym ustaliła, że dane z radaru meteorologicznego w Legionowie (który mógł ostrzec) nie były w tym dniu dostępne ze względu na niespodziewane problemy z łącznością.

Media używały do opisu wydarzenia pojęcia biały szkwał występującego w literaturze marynistycznej. Nie jest to jednak prawidłowe nazewnictwo, gdyż takie zjawisko występuje przy bezchmurnym niebie. Relacje naocznych świadków i obserwacje meteorologiczne wskazują, że była to tzw wielokomórkowa burza nad mazurami, której przyjście dało się łatwo przewidzieć.